LAYLA AERTS, woman in the Israeli army
MENU
 
J0089.jpg
J0090.jpg
J0102.jpg
J0095.jpg
J0091.jpg
J0097.jpg
J0092.jpg
J0093.jpg
J0094.jpg
J0096.jpg
J0099.jpg
J0098.jpg
J0100.jpg
J0101.jpg

woman in the Israeli army

Vrouwen voeren het bevel, De Standaard tekst Aerts Layla

Over politiek mag niet gepraat worden in het Israëlische leger, dus ga ik er ook niet over schrijven. De Israeli Defense Forces (IDF) werden gesticht in 1948, kort na de on­afhankelijkheidsverklaring. Legerdienst is verplicht voor alle mannen en vrouwen vanaf achttien jaar. Vrouwen moeten twee jaar dienst doen, mannen drie jaar. Jaarlijks moe­ten ze een maand terugkomen om de basis­ training op te frissen, al worden in de prak­tijk alleen vrouwen die deelnemen aan ge­vechtsmissies weer opgeroepen. Opvallend is dat mannelijke soldaten vaak opgeleid wor­den door vrouwelijke instructeurs. De IDF gaan ervan uit dat jongens van die leeftijd aandachtiger luisteren naar en beter gehoor­ zamen aan vrouwen dan mannen.De eerste anderhalve maand van hun oplei­ding worden ze volledig gekraakt, mentaal en fysiek. Daarna worden ze weer, welja, ‘opge­bouwd’. De dag van een soldaat begint om 4.45 uur en duurt tot ongeveer 21 uur ‘s avonds. De officieren en commandanten sla­ pen gemiddeld 4 tot 5 uur per nacht. Ze krij­gen op jonge leeftijd al een enorme verant­woordelijkheid.

Daria werd op haar zestiende uitvoerig getest en ge­ schikt bevonden als commandant. Ze is nu negentien en heeft dertien soldaten in haar squad. Háár commandant is een meisje van 21, zij heeft honderd militairen onder haar vleugels. 'Wat me boeit, is hoe je mensen kunt veranderen. Als commandant zien wij de transformatie van burgers naar soldaten. In Israël wordt wel eens gezegd dat je een nieu­we harde schijf krijgt als je achttien wordt. Het is alsof ze hier aankomen als baby’s en zeer snel volwassen worden. Je kunt ze echt kneden. Dat geeft voldoening! Angst heb ik zelden, zolang we onze taak correct uitvoeren, komt het goed. In novem­ber van vorig jaar, tijdens de operatie Pillar of Defence (achtdaagse Israëlische operatie in Gaza, red.) had ik wel schrik. Het gevaar heeft vreemd genoeg ook een positief effect, het brengt ons bijeen. Samen komen we er wel! Begrijp je?

close