LAYLA AERTS, poverty in Belgium
MENU
 
00.jpg
06.jpg
20.jpg
03.jpg
09.jpg
04.jpg
01.jpg
07.jpg
05.jpg
10.jpg
08.jpg
18.jpg
12.jpg
14.jpg
11.jpg
15.jpg
19.jpg
16.jpg

poverty in Belgium

Welzijnszorg tekst Aerts Layla

Er zijn armen die wij niet zien. Ze wonen in buurten waar wij niet komen. Ze zijn zelden te vinden op de plaatsen die we bezoeken, op de universiteiten, bij de sportclubs of in de café’s waar we ons ontspannen. Overal in de wereld komen ze voor, mensen die van vader op zoon, moeder op dochter in armoede leven en niet of nauwelijks deelnemen aan “onze samenleving”. Armoede vreet aan hun gezondheid, houdt hun leefwereld klein en belemmert de mogelijkheden om te leren, een job te krijgen en een gezonde woning te vinden . Deze opeenstapeling van problemen werkt als een vicieuze cirkel. Armoede maakt mensen onmondig en afhankelijk. Ze worden nergens verwacht en raken geïsoleerd. Ze schamen zich over hun situatie, iets wat aan je zelfbeeld vreet. Gelukkig zijn er mensen die zich willen laten fotograferen en getuigen ...

close